Soběslav

Soběslav je město v Jižních Čechách, ležící na soutoku Černovického potoka a řeky Lužnice, 18 km jižně od Tábora, 25 km severozápadně od Jindřichova Hradce, 27 km severně od Třeboně a 36 km severovýchodně od Českých Budějovic. Soběslav je centrem regionu Soběslavská Blata. Administrativně patří město do okresu Tábor v Jihočeském kraji. V roce 2022 mělo město Soběslav 6830 obyvatel.

Doprava


Auto – Kolem jižního okraje města probíhá dálnice D3. Soběslaví prochází silnice I/3 z Benešova a Tábora dále do Českých Budějovic a na hranice s Rakouskem. V Soběslavi se tato silnice kříží se silnicí II/135 vedoucí od Bechyně a pokračující dále na severovýchod na Tučapy a Kamenici nad Lipou.
Bus – V centru města jsou autobusové zastávka „Soběslav, nám. hotel Slunce“ a „Soběslav, nám. U Husa“. Autobusové nádraží leží vedle vlakového nádraží, při ulici Riegrova.
Vlak – Soběslaví prochází železniční trať č. 220 Praha- Benešov u Prahy – České Budějovice, která je součástí IV. tranzitního železničního koridoru Děčín – Dolní Dvořiště. Vlakové nádraží leží na jihovýchodním okraji města, při křižovatce ulic Riegrova a 28. října, sedm set metrů od centra města.

Co vidět


Náměstí Republiky – Historické náměstí v centru města. Najdeme zde kašnu se sochou sv. Floriána z roku 1724 a Mariánský sloup z roku 1714.
Kostel sv. Petra a Pavla – Kostel stojící v rohu náměstí Republiky. Gotický kostel s věží vysokou 68 metrů, která je zakončena barokní bání. V kostele je cínová křtitelnice z roku 1501 z níž byl údajně pokřtěn Petr Vok z Rožmberka. Městské informační centrum pořádá v sezóně komentované prohlídky kostela zdarma. Věž je v sezóně přístupná (v roce 2022 vstupné 50 Kč).
Kostel sv. Víta – Kostel v rohu náměstí Republiky, vedle budovy Staré radnice. Gotický kostel, který byl postaven okolo roku 1375. charakteristická je pro něj štíhlá osmiboká věžička.
Stará radnice – Původní budova radnice pocházející z konce patnáctého století, stojící na náměstí Republiky. V přízemí je nyní městské informační centrum.
Smrčkův dům – Náměstí Republiky 107, severovýchodní roh náměstí. Dům z roku 1565 ve kterém se nachází expozice Blatského muzea.
Rožmberský dům – Petra Voka 152. Renesanční dům vzniklý spojením dvou sousedních domů, který používal jako přechodné sídlo Petr Vok z Rožmberka. Dnes zde jsou expozice Blatského muzea.
Blatské muzeum – Pobočka Husitského muzea v Táboře zaměřena na regionální přírodovědu, historii a národopis. V Rožmberském domě jsou expozice Příroda Táborska a Soběslav-město pětilisté růže. Ve Smrčkově domě jsou expozice Život na Blatech a Kozácku, Krajina Táborska ve výtvarném umění a Otakar Ostrčil a Soběslav. Připravuje se expozice Soběslavský mincovní poklad. Vstupné do každé budovy bylo v roce 2022 50 Kč. https://www.blatskemuzeum.cz/
Městské opevnění – Opevnění se dochovalo ve zbytcích po obvodu města v podobě hlavní a parkánové hradby a obezdívky příkopu. Součástí opevnění města byly také bašty, z nichž se dochovala bašta na severozápadní straně u hradu a půlkruhová bašta na východní straně
Rožmberský hrad (Soběslavský hrad) – V severozápadním rohu centra města mezi ulicemi Horní Příkopy, palackého a Jirsíkova. Hrad pocházející zřejmě ze třináctého století, několikrát přestavován. Je dokladem městského gotického hradu, který byl založen současně s městem. Součástí hradního areálu je hradní palác, hláska, západní a jižní křídlo(pivovar) se zbytky spilky, parkán s parkánovou baštou, hradní příkop a zbytky hradeb. do hradebního paláce byla vestavěna moderní knihovna. Hláska i palác jsou veřejně přístupné (vstup zdarma). V sezóně pořádá městské informační centrum prohlídky zdarma.
Bývalý hřbitovní kostel sv. Marka – Mezi ulicemi Petra Bezruče a Nerudova. Barokní kostel z roku 1650 stojící v místě bývalého hřbitova přeměněného na park. Dochovaly se i dvě zděné hřbitovní brány.
Hradiště Svákov – Dva kilometry od centra města, dojdeme tam z náměstí Republiky po žluté značce. Zbytky raně středověkého hradiště z devátého století. Zachovaly se příkopy a hlinitokamenný val. Poblíž hradiště stojí kaple Bolestné Panny Marie, křížová cesta a rozhledna Svákov.Turistika


Informační centrum Soběslav – Náměstí Republiky 1/21, v budově Staré radnice.

Akce


Kubešova Soběslav – Mezinárodní festival dechových hudeb. koná se každoročně v červenci. https://www.kubesovasobeslav.cz/
Setkání s hudbou v Soběslavi – Festival komorní hudby. Koná se každoročně v červenci.
https://www.setkanishudbou.cz/Ubytování Soběslav


V Soběslavi a okolí najdeme několik možností ubytování, přehled ubytovacích zařízení v Soběslavi a v okolí, recenze, popis, fotografie a možnost rezervace za nejlepší ceny najdete zde.

Kam v okolí


  • Zámek Červená Lhota – 12 km východně
  • Hrad Choustník – Zřícenina gotického hradu, 13 km severovýchodně

Mapa


Sidebar