Vidnava

Vidnava je město v oblasti Českého Slezska, při hranicích s Polskem. Administrativně patří do okresu Jeseník v Olomouckém kraji. Vidnava leží deset kilometrů jižně od polského města Otmuchow, deset kilometrů severovýchodně od Žulové, třináct kilometrů východně od města Javorník, šestnáct kilometrů severně od města Jeseník, dvacet dva kilometrů od polského lázeňského města Lądek Zdrój a osmdesát osm kilometrů severně od Olomouce.
Městskými části Vidnavy jsou kromě samotné Vidnavy ještě Krasov, Nová Malá Kraš a Stachlovice. Vidnava měla v roce 2022 1198 obyvatel. Historické jádro města Vidnavy je městskou památkovou zónou.Doprava


Auto – Vidnavou prochází silnice II. třídy č. 457 z Osoblahy, Jindřichova, Janova, Zlatých Hor a Mikulovic, která dále pokračuje na Javorník a k česko-polské hranici a pak do polského lázeňského města Lądek Zdrój.
Bus – Hlavní autobusovou zastávkou je „Vidnava, náměstí“ v centru města. přímý autobus z Jeseníku jede 46 minut a stojí 40 Kč, přímý autobus ze Žulové jede 30 minut a stojí 25 Kč a přímý autobus z Javorníka jede 43 minut a stojí 18 Kč.
Vlak – Vidnavou procházela železniční trať Velká Kraš-Vidnava-Nisa, po roce 1945 zkrácená jen do Vidnavy. Zajímavostí je, že železniční stanice Vidnava leží už na území Velké Kraše. Doprava na této trati byla ukončena v roce 2010. Nejbližší železniční stanicí je stanice Velká Kraš na trati č. 295 Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku.

Co vidět


Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské – Kostel v centru města, jižně od Mírového náměstí. kostel pochází z druhé poloviny třináctého století, z té doby se dochoval gotický portál v západní předsíni, současná podoba kostela včetně věže je z roku 1883. V interiéru kostela jsou malby vidnavského rodáka malíře Aloise Baucha.
Kostel svatého Františka z Assisi (Gymnasiální kostel) – Ulice Hrdinů, za poštou. Jednolodní novogotická stavba kostela z let 1896 až 1898. Kostel má třívěžové průčelí s třemi osmibokými věžemi. Interiéru kostela najdeme hlavní oltář, který vytvořili sochaři Josef Obeth a Engelberg Kaps a také známé sousoší z bílého mramoru „Vidění svatého Františka“ od Josefa Obetha z roku 1902.
Lékárna U černého orla – V centru města, Mírové náměstí čp. 40. Jednopatrový rohový novorenesanční dům z roku 1828 se zachovalým nteriéren lékárny z roku 1910, ve kterém se zachovaly secesní lékárenské nádoby, regály a skříně
Zámek Vidnava – Na jižním okraji centra města mezi ulicemi Radniční, Fojtství a Kostelní. Jednopatrová renesanční stavba se starším jádrem s nárožními dvoupatrovými rohovými předstupujícími věžemi (rizality). Před zámkem je park. Na zámku je základní umělecká škola Karla Ditterse.
Radnice – Mírové náměstí v centru města. Novogotická budova od Franze Grögera, dostavěna v roce 1867.
Zbytky městských hradeb – V parku u zámku, další části pak mezi zámkem a kostelem sv. Kateřiny. Zbytky městských hradeb z patnáctého století.
Muzeum Vidnava –
Bývalý kněžský seminář – Při jihovýchodním okraji města, na ulici „Ke kapličce“. Budova bývalého kněžského semináře, která byla dostavěna v roce 1902 a sloužila ke svému účelu do druhé světové války, kdy zde byl zřízen zajatecký tábor pro důstojníky.
Přírodní rezervace Vidnavské mokřiny – Severovýchodně od města, mezi městem a státní hranicí. Rašelinné louky s mokřadní flórou a výskytem želvy bahenní.Ubytování Vidnava


Ve Vidnavě a okolí najdeme několik možností ubytování, přehled ubytovacích zařízení ve Vidnavě a okolí, recenze, popis, fotografie a možnost rezervace za nejlepší ceny najdete zde.

Kam v okolí


Sidebar