Dolní Benešov

Dolní Benešov je město v okrese Opava v Moravskoslezském kraji v oblasti Hlučínska. Dolní Benešov leží mezi Hlučínem a Kravařemi, jih města ohraničuje řeka Opava. Součástí Dolního Benešova je i Zábřeh. Východ a severovýchod města lemuje pás rybníků. Nejznámější a největší dolnobenešovský rybník Nezmar najdeme poblíž centra města.

Doprava


Dolním Benešovem prochází silnice č. 56 z Hlučína do Opavy a také místní silnice do Bohuslavic, Bolatic a do Háje ve Slezsku. Dolní Benešov má vlakové nádraží na železniční trati Hlučín – Opava-východ. Toto nádraží najdeme severně od centra města směrem na Bohuslavice při ulici Nádražní. Další vlaková zastávka je na téže trati v městské části Zábřeh.

Co vidět


  • Zámek Dolní Benešov – zámek jižně od centra města při ulici Hájecká, zámek vznikl přestavbou původní tvrze a to v 16. století, později vícekrát přestavován, na přelomu 19. a 20. století byl kolem zámku založen anglický park
  • Kostel sv. Martina – jednolodní kostel z druhé poloviny sedmnáctého století
  • Kaple sv. Kříže – cihlová novogotická kaple z roku 1877 postavena v západní části Dolního Benešova na Hlučínské ulici při odbočce silnice na Bolatice
  • Socha Panny Marie Immaculaty – barokní socha na náměstí Cypriána Lelka, socha samotná pochází z roku 1784
  • Pevnostní opevnění – ze severu na západ od obce Kozmice se táhne linie československého opevnění z druhé poloviny třicátých let dvacátého století tvořena betonovými pěchotními sruby (bunkry). Nejblíže Kozmicím jsou pěchotní sruby MO-S 31 U myslivny, MO-S 32 Bártovo pole, MO-S 33 Kozmice, MO-S 34 Štěrkovna
  • Přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky – přírodní rezervace představuje rašelinné louky s význačnými mokřadními společenstvy rostlin typickými pro Hlučínsko, najdeme ji východně od centra města, jižně a jihozápadně od městské části Zábřeh
  • Letiště Zábřeh – letiště se nachází severně od městské části Zábřeh, za železniční tratí

Turistika


Dolním Benešovem, respektive jeho jižním okrajem, vede cyklotrasa č. 6128.

Kam v okolí


Sidebar