Racibórz (Ratiboř)

Racibórz (česky Ratiboř) je město ležící na řece Odře v jižním Polsku, ve Slezském vojvodství, historicky patřící do Horního Slezska. Ratiboř leží asi 70 km jihozápadně od Katowic, 30 km severně od Ostravy, 28 km severovýchodně od Opavy a jen 11 km od hranic s Českou republikou.

Doprava


Autem: Z Opavy po silnici č.46 do Sudic a dále pak po polské silnici 916 přes Samborowice. Z Ostravy přes Bohumín a od státní hranice pak cca 24 km po silnici č.45 přes Krzyzanowice.
Vlak: Do Ratiboře vede železniční trať z pohraničních Chalupek, respektive z Bohumína, z kterého jezdí do Ratiboře i přímé vlaky. Hlavním nádražím je železniční stanice (stacja kolejowa) „Racibórz“  ležící v blízkosti centra města, asi 450 metrů od Rynku.
Bus: Autobusové nádraží (Dworzec autobusowy), najdeme za Kauflandem mezi ulicemi „Pocztowa“ a „Króla Stefana Batorego“ asi 200 metrů od vlakového nádraží.

Doprava ve městě


Městská doprava je v Ratiboři zajišťována autobusy společnosti Przedsiębiorstwo Komunalne Racibórz. V provozu je deset linek po Ratiboři a okolních obcích. Jízdní řády a další informace najdete na
http://pk-raciborz.pl/site/rozklad_jazdy

Co vidět


 • Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Kościół Wniebowzięcia NMP) – nejstarší kostel ve městě, který najdeme u jižního rohu náměstí (Rynek). Gotický cihlový kostel pocházející ze 13. století a během věků mnohokrát přestavovaný.
 • Kostel sv. Jakuba (Kościół sw. Jakuba) – Cihlový kostel z 15. století, který byl původně součástí kláštera dominikánu. Tento kostel najdeme také na hlavním rtibořském náměstí (Rynek)
 • Náměstí a Mariánský sloup (Rynek i Kolumna Matki Boskiej) – hlavní náměstí – Rynek, kde najdeme kostel. sv. Jakuba, kostel Nanebevzetí Panny Marie a také pozdně barokní mariánský sloup z první poloviny osmnáctého století.
 • Kostel svatého Ducha (Kościół Ducha Świętego) – bývalý kostel s klášterem Dominikánek, který najdeme na ulici Gimnazjalna, nyní slouží jako budova Městského muzea. Tento cihlový gotický kostel pochází z poloviny 14. soletí.
 • Městské muzeum – muzeum najdeme ve dvou budovách, a to v bývalém kostele svatého Ducha na ulici Gymnazjalna a v nedaleké budově na ulici Chopina. Mezi nejvýznamnější exponáty ratibořského muzea patří egyptská mumie a železný meč rituálně zlomený na znamení vymřetí rodu Přemyslovců úmrtím rtibořského knížete Valentýna Hrbatého. Vstupné:3 Zl., v sobotu vstup zdarma. http://muzeum.raciborz.pl/
 • Piastovský zámek – Ratibořský ámek najdeme na pravém břehu řeky Odry, v části zvané Ostrog, na druhé straně, než je střed města s náměstím. Jde o historické sídlo ratibořských knížat. Nejcennější části zámku je zřejmě gotická kaple sv. Tomáše Becketa z Canterbury, jenž byla postavena na konci třináctého století. Do areálu zámku patří také budova zámeckého pivovaru, o němž je první zmínka z třicátých let šestnáctého století. Zámek je otevřen celoročně. Vstupné je 6,50 Zl. http://www.zamekpiastowski.pl
 • Vězeňská bašta (Baszta więzienna) – renesanční bašta (věž) z doby kolem roku 1574, která byla včleněna do městských hradeb, jejichž fragmenty byly kolem bašty dochovány dodnes. Bašta sloužila jako vězení. Vstup zdarma.

Ubytování


V Ratiboři a okolí najdeme několik možností ubytování, přehled ubytovacích zařízení v Ratiboři, recenze, popis, fotografie a možnost rezervace za nejlepší ceny najdete zde.

Kam v okolí


 • Tworkowobec ležící asi deset kilometrů jižně od Ratiboře. Tworkowem prochází železniční trať z Chalupek do Ratiboře. V centru obce je barokní kostel sv. Petra a Pavla z konce sedmnáctého století označovaný za perlu Slezského baroka. V kryptě kostel jsou zachovány sarkofágy ze sedmnáctého století.  Dále v Tworkowě najdeme zříceninu zámku Tworkow (Ruiny palacu w Tworkowie) ze šestnáctého století, jenž byl v roce 1931 a poté v roce 1945 zničen požárem. K zámku přiléhá velký park. Areál zámku je přístupný, vstupné 2 Zl.
 • Wojnovice – obec ležící asi pět kilometrů jihozápadně od Ratiboře. Za vidění stojí zámek (Palac w Wojnowicach), kde najdeme Muzeum vesnice (Muzeum Davnej Wsi) a také Muzeum hororu. Vstupné 10 Zl.
 • Krzyzanowice – obec ležící dvanáct kilometrů jihovýchodně od Ratiboře. V Krzyzanowicích najdeme novogotický zámek patřící až do roku 1930 rodu Lichnovských, poté zde byl ustaven klášter Františkánek a dům ústavní péče. Zámek je nepřístupný.
 • Pietrowice Wielkie – obec ležící asi deset kilometrů západně od Ratiboře. Asi 2,5 km jihozápadně od středu obce směrem na Gródczanki najdeme dřevěný kostelík sv. Kříže (kościół odpustowy p.w. św. Krzyża), původně z roku 1667.
Sidebar