Petřkovice (Ostrava)

Petřkovice jsou historická obec patřící do regionu Hlučínska, nyní jsou Petřkovice městský obvod města Ostravy. Petřkovice patří do okresu Ostrava-město v Moravskoslezském kraji. Petřkovice leží na levém břehu řeky Odry, pod vrchem Landek. Okolními obcemi jsou Koblov, Ludgeřovice, Lhotka, Bobtovníky, za řekou Odrou je Přívoz (součást ostravského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz) a také Hrušov (součást ostravského obvodu Slezská Ostrava).

Doprava


Petřkovicemi prochází silnice č. 56 z Ostravy směr Hlučín a Opava a také místní silnice do Ludgeřovic, Koblova, Lhotky. Petřkovice jsou spojeny s Ostravou, Hlučínem a okolními obcemi autobusy ostravské MHD. V Petřkovicích zastavují autobusy č. 34, 52, 56. 66, 68, 281, 282, 283, 290,292.

Co vidět


  • Landek – protáhlý vrch ležící nad soutokem Odry a Ostravice o který se Petřkovice „dělí“ s Koblovem. Významná archeologická (nález Petřkovické Venuše (soška ženy nalezena v roce 1953 na místě dnešního tenisového kurt, 46 mm velká soška z krevele, zřejmě stará 23000 let, výjimečná štíhlostí zobrazené ženy) sídliště Lovců mamutů, kde bylo také doloženo první využití černého uhlí na světě) a geologická (výchozy uhelných slojí na povrch). Z Petřkovické strany je bývalý černouhelný důl Anselm, kde je nyní Hornické muzeum a tzv. Landek park, relaxační a sportovní areál, ve kterém najdeme i kemp. Poblíž Hornického muzea, směrem na Koblov po červené značce můžeme vidět výchoz černouhelných slojí na povrch. Na vrchu Landek můžeme najít bývalý hrad Landek (někdy označován jako hradiště)
  • Landek park –
  • Hornické muzeum –
  • Bývalý Důl Ansel –
  • Bývalý důl Oskar –
  • Zbytky hradu Landek (Hradiště Landek) – místo kde stával hrad Landek , zaniklý v česko-uherských válkách v patnáctém století, dnes jsou patrné jen zbytky příkopů a valů. Na místě hradu stojí rozhledna s výhledem na Ostravu a Beskydy.
  • Kaple Nanebevzetí Panny Marie – kaple postavena v roce 1880
  • Bývalý Dům obecního blaha (Wohlfahrtshaus) – původně multifunkční (knihovna, obecní úřad, lidové lázně průmyslová škola pokračovací, mateřská škola, útulek pro mládež a další) výstavní cihlová novogotická budova na náměstí pocházející ze začátku dvacátého století, nyní budova slouží pro II. stupeň základní  školy
  • Hornická kolonie Mexiko – hornická kolonie z roku 1899
  • Pozůstatky po železniční trati Hlučín-Petřkovice –

Turistika


Petřkovicemi prochází červená turistická značka z Přívozu do Koblova, zelená turistická značka z Koblova, přes Landek do Bobrovníků. V Petřkovicích začíná žlutá turistická značka vedoucí přes Landek do Šilheřovic. Petřkovicemi (landekem a kolem Landeku) vede také převážná část naučné stezky NPP Landek.

Ubytování


Kam v okolí


Sidebar