Koblov

Koblov je historická obec patřící do regionu Hlučínska, nyní je Koblov součástí městského obvodu Slezská Ostrava, který je částí města Ostravy. Koblov leží v Moravskoslezském kraji. Koblov leží mezi Petřkovicemi (městský obvod Ostravy), Antošovicemi (také součást Slezské Ostravy), Šilheřovicemi a řekou Odrou(za kterou je Hrušov, také součást Slezské Ostravy a Vrbice, nyní součást Bohumína).

Doprava


Koblovem prochází místní silnice  do Hrušova, Petřkovic a do Antošovic. Okrajem Koblova vede dálnice D1. Koblov má spojení s okolními částmi Ostravy autobusy a trolejbusy ostravské MHD a to autobus č. 52 z Ostravy-Přívozu přes Petřkovice, Koblov a Antošovice ke dvoru Paseky (dnes Šilheřovice) a trolejbusy č. 103, 105, 113, směr Hrušova a Ostrava, které mají na zastávce „Koblov“ konečnou.

Co vidět


  • Kaple Panny Marie – kaple v centru Koblova
  • Landek – protáhlý vrch ležící nad soutokem Odry a Ostravice o který se Koblov „dělí“ s Petřkovicemi. Významná archeologická (nález Petřkovické Venuše a sídliště Lovců mamutů, kde bylo také doloženo první využití černého uhlí na světě) a geologická (výchozy uhelných slojí na povrch).  Z Petřkovické strany je bývalý černouhelný důl Anselm, kde je nyní Hornické muzeum a tzv. Landek park, relaxační a sportovní areál, ve kterém najdeme i kemp. Poblíž Hornického muzea, směrem na Koblov po červené značce můžeme vidět výchoz černouhelných slojí na povrch. Na vrchu Landek můžeme najít bývalý hrad Landek (někdy označován jako hradiště)
  • Hradiště Landek – místo kde stával hrad Landek , zaniklý v česko-uherských válkách v patnáctém století, dnes jsou patrné jen zbytky příkopů a valů. Na místě hradu stojí rozhledna s výhledem na Ostravu a Beskydy.
  • Soutok Odry a Ostravice – soutok řek jihozápadně od centra Koblova, kam dojdeme po červené značce
  • Koblovská jezera – štěrkovna a další jezera mezi řekou Odrou a západním a severozápadním okrajem Koblova.

Turistika


Koblovem prochází červená turistická značka vedoucí ze Starého Bohumína a Pudlova přes Koblov kolem Landeku dále do Petřkovic a zelená turistická značka z Pudlova, přes Antošovice a Černý les přes Koblov a Landek dále do Petřkovic. Koblovem prochází také značená naučná stezka NPP Landek. Koblovem vedou cyklostezky G (Ostrava) a J (Ostrava).

Kam v okolí


Sidebar